Алфаграф ЕООД оцеля през трудното лято на 2020 благодарение на финасиране по Договор BG16RFOP002-2.073-3294-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 в размер на 10 000 лева, от които 8 500 лева Европейско и 1500 лева Национално съфинансиране. Проектът бе осъществен от 14.07.2020 до 14.10.2020.


Добре дошли в новия сайт за продажба на оборудване за печатарската индустрия на

Алфаграф е най-динамично развиващата се фирма в бранша. За по-малко от 3 години от старта на активната си дейност в областта на продажбите на оборудване тя вече е в челната тройка в България, както по обем, така и по брой продадени машини. При това политиката на Алфаграф е коренно различна от тази на останалите фирми:

Алфаграф не продава оборудване втора ръка. Много западни и японски водещи производители упражниха натиск върху Алфаграф за продажба на остаряло оборудване, използвано в Западна Европа. Ръководството на фирмата счита за крайно несправедливо българските печатници да работят с машини произведени през миналия век, които са 3 пъти по-ненадеждни и поне 5 пъти по-непроизводителни.

Когато клиента няма пари и също упражнява натиск върху Алфаграф за употребявано оборудване:

 • Когато иска да се учи, Алфаграф му предлага евтино оборудване от Китай, Швеция и САЩ, което има цялата, а понякога и повече функционалност от утвърдените западноевропейски образци.
 • Когато иска повече надеждност, Алфаграф му предлага скъпо оборудване от Китай и САЩ, където все още се държи на качеството и се произвеждат машини, които да работят 50 години.
 • Когато иска любимата си марка, но няма парите, Алфаграф намира демо оборудване от официални представители на производителя.
 • Когато все пак не може да бъде убеден, Алфаграф намира оборудване в добро състояние и го връща в завода производител за фабрично възстановяване.

Алфаграф работи с изключително ниска реална надценка - под 20%, като в нея обичайно включва и цената на транспорта, митата и другите такси, обучението на своите инженери за обслужване на съответния модел и всичко друго необходимо. Тези от Вас, които са посетили щанда на Алфаграф на някое от изложенията, са се убедили, че цените на Алфаграф за ново оборудване са по-ниски от тези за употребявано на другите фирми.

Алфаграф предлага реално сервизно обслужване:
 • само от сервизни инженери с висше образование;
 • спазвайки стриктно сервизните процедури на производителя, описани в съответната документация, с която винаги разполага;
 • само с оригинални части, които доставя с куриер, дори и за евтините китайски машини.
В много случаи, когато машините са евтини, този сервиз е по-скъп от машината. Затова Алфаграф предлага гъвкави сервизни планове:
 • По-скъпа цена с пълно сервизно обслужване;
 • Умерена цена с гарантирана доставка на части и сервизна работа a-la-carte;
 • Цена = Себестойност + 2-3% с възможност за закупуване на сервизна документация и без по-нататъшни ангажименти на Алфаграф.
Алфаграф защитава интересите на своите клиенти, а не на доставчика:
 • Алфаграф никога не препоръчва машина, която не е работила реално поне 6 месеца в нейния офис или под неин контрол. Обемът продажби и печaлбата са на последно място сред приоритетите.
 • Когато клиентът, впечатлен от дадено "голямо име", иска машина, която не е препоръчителна, тя му се доставя на агресивна цена (Алфаграф не се притеснява да изнудва производителя).

Алфаграф дава най-кратките срокове за доставка (поне 2 пъти по-кратки от тези на конкуренцията) без да държи големи количества на склад за да не оскъпява с лихви оборудването. Но не се притеснява да достави по въздух и тежик машини като тристранен нож или линия за подвързване.

Алфаграф предлага  цялостни решения, проектиране и консултации. Започвайки бизнеса си с печатна дейност, ръководството и собствениците на Алфаграф знаят колко е тънка границата между печеливша и губеща инвестиция. Затова винаги се запознават с бизнеса на потенциалния клиент преди да му препоръчат някоя от над 500 машини, които прадава в момента.

Горното си има и отрицателни страни. Ниската норма на печалба не дава възможност за толериране на:

 • Изнудване от страна на клиента;
 • "Любовни отношения" (изтърпяване на лошото настроение, включително обиди) на клиента;
 • Изобретателни хитрини на клиента извън рамките на договореното;
 • Заплащане на част от цената.
Още веднъж благодарим за Вашето посещение! Този сайт ще се развива през следващите 3 месеца и ще светват все повече бутони от менюто.
Започнете от най-важния - "ПРОДУКТИ"! Там ще намерите информация за около 150 машини (За останалите, или ако сънувате някоя, но не сте я виждали, питайте!), включително промоции, демо и т.н.